Motion4you.sk

Sme tím ľudí, ktorí spojili sily, aby motivovali a športovo vzdelávali mladých ľudí. Venujeme sa rôznym športovým disciplínam, vďaka čomu zastrešujeme veľké portfólio tréningových programov. V našom portfóliu nájdete športy ako: gymnastika, mažoretky, detská prípravka, baletná príprava. Všetko toto vyučujeme v meste Hlohovec. Okrem toho sa venujeme organizovaniu letných športových a vzdelávacích táborov.